M E N U

   H o m e

G r a d    K l j u č
   Ključ danas
   Historija grada
   Geografski položaj
   Infrastruktura
   Stanovništvo
   Ključke razglednice

Z a b a v a
   Ključ Caffe
   C   h   a   t
   F o r u m

G a l e r i j a
   Foto album Ključa
   Stari grad
   Ključ ljeta 2004
   Ključ noću
   Ključke ljepote
   Regata   2004
   Skokovi 2004
   Teferič na Sani
   Ključ Info Team 2004

Radio  Ključ
   Naš radio
   Programska šema
   Cjenovnik reklama
   Tehnička podrška

R a z n o
   Šarena stranica
   Poznati Ključani
   Ključki adresar
   Ključani u svijetu
   Linkovi
   Važniji telefoni
   Imenik organizacija
   Poslovni imenik
   Knjiga gostiju

     
   Ključ Info Team

Naši saradnici
   Filips Web Design
   Free BiH
   Ključ Home Page
   MSŠ Omer FILIPOVIĆ
Ključ Info Team

Sulejman FILIPOVIĆ - CUNI 
Eldar ŠEHIĆ - ŠANER
Alija KIŠEVIĆ - ČIKO  
Vernes MUSLIMOVIĆ - VESO

Sulejman FILIPOVIĆ - CUNI,  webmaster i član Ključ Info Team-aMoglo je i drugačije i boljeKljuč na Internetu - kako je sve počeloL
 
ično, prvi put na Internet, zavirio sam 1995, a već slijedeće godine, na mom personalnom site imao sam dio posvećen Ključu. Željan informacija o rodnom gradu, pretraživao sam Net bez nekog većeg uspjeha. U tom periodu, a i malo kasnije, na veliko zadovoljstvo ključana rasutih po svim kontinentima, bilo je pokušaja da se naš grad predstavi na tom moćnom sredstvu informisanja. Uglavnom se radilo o site stranih novinskih agencija (najčešće na engleskom jeziku, što je bio još jedan problem za naše ljude). Site-ovi o Ključu su bili rijetki. Iz tog perioda sjećam se Nadirovog i Mirzetovog site, bila je i jedna Galerija slika iz Ključa (10-tak fotografija starijeg datuma). Medjutim, svi su oni trajali dosta kratko. Vjerovatno zbog hroničnog nedostaka informacija, fotografija i drugog materijala (bez kojih nijedan site nije baš nešto interesantan), zauzetosti svojim poslovima ili nezainteresovanosti administratora da nastave sa radom. I na mom drugog site bilo je jedno poglavlje posvećeno Ključu, dok je moj treći site u potpunosti bio njemu posvećen.

     Ipak, to su sve bila samo amaterske tvorevine nekog ko voli svoj grad bez nekih pretjeranih ambicija da site postane bitniji faktor informisanja Ključana u svijetu. U medjuvremenu završio sam školu za profesionalnog webmastera i web dizajnera. Baš u tom periodu nazvao me Eldar (sa koji se ranije nisam nešto poznavao jer sam ja ipak stariji čiko) i predložio da se pridružim njemu i Aliji (kasnije je došao i Veso) u ostvarenju projekta web site o Ključu. Iako sam već imao svoj site, poziv sam rado prihvatio i tako je nastao nas Ključ Info Team ( 4 člana u 4 države). Kako su Eldar I Alija bili više "tehnički potkovani" mene je zapalo upravo ono što sam tada najbolje znao da radim: praktična izrada web site. Taj site, www.kljuc.info, postojao je kao takav samo godinu dana. Eldar, koji je preuzeo menadžersku ulogu u našem timu, predložio je da site proširimo i uz saglasnost općine bude njena zvanična prezentacija. Prijedlog je , uz saglasnost tadašnjeg načelnika Salke Karajlića prošao i 1. januara 2004 počeo sa radom. Nije se zaustavilo na tome. Eldar je predložio čitav niz ideja koje su u tom trenutku, za mene, izgledale teško ostvarljive. Zbog ranijih iskustava bio sam više realista i znao sam da to neće biti nimalo lako, da će biti raznih otpora i razočarenja. Ipak ga nijednog trenutka nisam htio od toga odgovarati. Sad dolazimo u onu fazu na koju se odnosi ono što je napisano u njegovom pismu.


Obećanje, ludom radovanje


N
 
aše ambicije i ostvarivanje nekih ideja počele su se da ostvaruju. Prvi veći dio tog projekta bilo je omogućivanje praćenja programa Radio Ključa preko Interneta. Eldar se prihvatio tog posla i svim problemima (to je već druga i duga priča). Najviše od svega nas je boljela hladnoća i nezainteresovanost onih koji bi po prirodi posla trebali da budu u "prvim borbenim redovima". Ipak, na kraju, naš tim je uz financijsku pomoć naših vjernih posjetioca, uspio u namjeri da se Radio Ključ sluša u svim zemljama svijeta.

     Nije se stalo samo na tome. Započeti su i neki drudi projekti koji, kao i prvi, nisu naišli na "plodno tlo" u ključkoj sredini. Najbolja ilustracija za to je Program omladinskog radija. Znate li vi, da je većina aktivnosti oko organizovanja, početka pa i samog rada ovog programa dolazile iz Švajcarske. Zar je moguće da u gradu nije bilo NIKOG ko je bio zainteresovan da tu lijepu zamisao i taj program nastavi. Takvih nije bilo ni na Radiju (kome je to osnovna djelatnost), u osnovnim i srednjim školama kao ni u omladinskim i drugim organizacijama. Nažalost NE ! Odgovor je bio u stilu: NEĆE NIKO DŽABA DA RADI.

     Takvih primjera je bilo puno (a i da hoću svih se ne mogu sjetiti). Svojim odnosom prema našim idejama i započetim stvarima najbolje su pokazali koliko cijene naš trud. Ne mogu se oteti utisku da se čeka samo gotovo i već uradjeno. Volio bih da u tome griješim ali... Nekoliko puta sam ja lično pregovarao sa nekim osobama da nam pomognu (i Eldar je sa nekim razgovarao), da stvorimo jednu mrežu saradnika, što reče Bumbar, da uključimo "svježe snage". Nadao sam se da ćemo svi, zajednički, pomoći i poduprijeti razvoj site. Ali od tih nadanja nije bilo ništa. Sve se završavalo na malobrojnim pojedinačnim pokušajima ili još gore samo na obećanjima (interesantno, u pregovorima svi su bili ZA i obećavali "kule i gradove"). Javljanje naših ljudi iz dijaspore (čast pojedincima) bila su rijetka a iz čaršije još rjedja. Još više me začudila, gotovo šokirala, nezainteresovanost raznih organa i organizacija kojima bi informisanost gradjana trebala da bude neki prioritet.

- Zar nije zapanjujuće da od formiranja ovog site nijedan organ ili organizacija NIKAD nije poslao niti jedan prilog ili vijest o njihovom radu (ponekad se upitam da li jos postoje i da li išta rade). Nekoliko puta smo objavljivali vijest o sistematizaciji i višku radnika u organu uprave općine. Zar nijednom radniku iz tog viška nije mogao biti radni zadatak da šalje informacije iz organa uprave ( iz matičnog ureda, sekretarijata...) Niko se nije sjetio, htio da sjeti ili nije imao šta da napiše o svom radu ??? Mi smo izgleda jedini site koji nema nikakvu vezu sa onim koga predstavljamo.

- Zar nije malo čudno da se na zvaničnom site općine NIKAD nije oglasio načelnik općine (pa makar to bila samo čestitka upućena sugradjanima povodom nekog praznika)

- Na site nije objavljen nijedan prilog koje su nam poslale neke od osnovnih i srednjih škola (pitam se postoje li jos novinarske ili slične sekcije i nastavnici zaduženi za taj rad).

- Na site NIKAD nije objavljen nijedan prilog neke od organizacija i udruženja gradjana, vjerskih zajednica, političkih stranaka, organizatora nekih manifestacija i takmičenja... O privrednicima nećemo ni govoriti jer , vjerovatno, nemaju ništa ni da jave.

     Ukratko rečeno, niko iz našeg grada nije zainteresovan da gradi ovaj site. Ponekad imam osjećaj da se iza ovog ekrana ništa ne dešava.Da li nam treba site o Ključu ?

O
 
dgovor je TREBA. U toku svog postojanja on je postao mjesto druženja Ključa i njegovih stanovnika na sve četiri strane svijeta. On je postao prozor u svijet stanovnika Ključa i vrata kojim se mi, koji se nalazimo daleko od njega, ponovo vraćamo u njega. Site je postao respektabilan izvor informisanja naših ljudi. Do danas nas je posjetilo preko pola miliona ljudi. Dnevno bilježimo i do 1000 posjeta. Pitam se da li se ijedan izvor informisanja u Ključu može pohvaliti sličnim brojkama (pogotovo kad se zna da ga stvaraju i održavaju volonteri u svom slobodnom vremenu). Tim se ne mogu pohvaliti ni site mnogo većih i poznatijih gradova nego što je naš Ključ. Posjećuju nas sa svih strana svijeta, iz država za koje neki nisu ni čuli: Pogledajte sledeću tabelu koju sam kopirao sa našeg brojača na kojoj se lako vidi ko se sve uključio samo u ovih sedam minuta:

  8 December 21:04 Telecommunications AG & Co,   Germany
  8 December 21:04 Green.ch AG,  Switzerland
  8 December 21:05 Ameritech,   United States
  8 December 21:06 Blueyonder,   United Kingdom
  8 December 21:09 BIHnet,   Bosnia and Herzegovina
  8 December 21:09 Cablecom AG,    Switzerland
  8 December 21:10 Bredband i Kristianstad AB,    Sweden
  8 December 21:10 Bluewin AG,   Switzerland
  8 December 21:11 Le Groupe Videotron,    Canada
  8 December 21:11 Cablecom AG,    Switzerland

Zar ovo nije dobra ilustracija da smo čitani na svim stranama svijeta (pa i u samom gradu). Ovakav site potreban je kako Ključanima u Ključu tako i onima koji se nalaze vani. Site prate svi koji za to imaju mogućnosti. Mnogobrojne poruke podrške koje sam dobijao svih ovih godina najbolji su dokaz da radimo dobro i na zadovoljstvo naših sugradjana. Daleko od toga da ne može biti i bolje ali za bolje potrebno je i imati mnogo više.


Sedma sila - deveta rupa na svirali


M
 
islio sam da vam u ovom svemu nabrojim i one koji su nam stvarno pomogli u stvaranju i održavanju ovog site. Bojeći se da nekoga zaboravim od toga sam odustao. Ipak ne mogu da nikako da preskočim jednu osobu bez koje ovaj site nebi bio ono što trenutno jeste. Radi se o našem vjernom saradniku, novinaru Fahrudinu Benderu. Bez obzira na svoju veliku želju da nam pomogne, da šalje više i kvalitetnije informacije, naš saradnik je limitiran u svom radu. Prije svega radi se o nezaposlenom novinaru kome su, za njegov rad, potrebna tehnička sredstva a koja on nemože kupiti. Isto tako, potrebna su i sredstva koja bi mu omogućila prikupljanje informacija ne samo iz grada nego i iz mjesnih zajednica (od naših posjetilaca često smo imali zamjerke za nedovoljnu pokrivenost informacijama iz MZ) . On to sam nikako ne može ostvariti. Mislili smo našim pismima da će se neko iz Općine sjetiti i bilo na koji način pomoći njegov rad. Nadamo se da će se javiti neki sponzor... Do sada smo mi članovi naše ekipe svojim ličnim sredstvima pokušavali mu pomoći kupovanjem najosnovnijih sredstava kojima bi mogao da nastavi saradnju ... ali ni naše mogućnosti nisu velike. Za kvalitetno informisanje potrebno je ipak puno više - a to košta. Javio mi se jedan broj posjetilaca koji su izrazili želju da i sami učestvuju u tome. Na to je odmah reagovao naš "tehniko" Chiko i obavjestio me da je otvorio jedan paypal račun koji će uskoro ući u funkciju. Sva sredstva prikupljena na bilo koji od ovih načina biće isključivo upotrebljena za opremanje našeg dopisnika iz Ključa. O tome ćemo obavjestiti naše posjetioce narednih dana.

     Mi, ostali iz Ključ Info Team-a nastavićemo i dalje, volonterski raditi ono što smo započeli a ukoliko je neko od vas, koji ovo čitate, zainteresovan da postane naš saradnik , javite se. Jedini pravi motiv za ovo obraćanje javnosti je (budući da mi sami to ne možemo realizovati) želja da se pomogne našem saradniku Fahrudinu Benderu koji će to vratiti svojim prilozima, na opšte zadovoljstvo svih posjetilaca www. kljuc.ba.

    Sa poštovanjem,

Sulejman Filipović -Cuni
Posjetioci koji žele da nam se jave sa svojim komentarima
na ovu temu mogu pisati na
e-mail

Otvoreno pismo Eldara Šehića, člana Ključ Info Team-a
posjetiocima ovog site-a i gradjanima KljučaTreba li nam ovaj site ?!


      Dragi moji ključani,

      Kao jedan od incijatora web prezentacije našeg grada na internetu i prenosa siganala Radio Ključa na istom, osjećam se dužnim da Vam se obratim i zamolim za razumijevanje.
      Kad se pojavila ideja o prezentaciji našeg grada na internetu, koja je skoro godinu dana radila pod imenom www.kljuc.info, želja našeg skromnog tima je bila prvenstveno da predstavimo naš grad drugima koji nisu ključani, ni bosanci i hercegovci i da kao takva posluži kao kulturno-infomaritvno-zabavna web prezentacija, kako našima u Ključu tako i izvan njega.
      Godinu dana kasnije na našu molbu dobili smo podršku i razumjevanje, sada već bivšeg, načelnika općine Ključ, gospodina Salke Karajlića i www.kljuc.info mjenja ime u www.kljuc.ba čime dobija status oficijelne web prezentacije na internetu. Ovo je ujedno bila i jedina podrška i pomoć od općine Ključ (iako je sve ovo što smo mi uradili bio njihov posao kao što to rade svi gradovi u Bosni i Hercegovini pa i u svijetu). Svu opremu, kao i troškove za održavanje ove stranice snosimo mi sami iz našeg privatnog budžeta (osim domena www.kljuc.ba kojeg plaća općina Ključ).
      Radio Ključ na internetu je ideja koju smo finansirali mi iz Tima zajedno sa ključanima iz dijaspore koji su nam dali finansijsku pomoć i naravno uz moralnu podršku ključana iz Ključa koja nam je u tim momentima bila od velike važnosti.
      Općina i Radio Ključ dobili su potrebnu opremu za internet radio i uz pomoć sponzora novac da uplate korištenje internet mreže za ove potrebe narednih godinu dana. Na moju molbu i molbu direktora Radio Ključa, gospodina Ibrahima Zukanovića, Radio Ključ je dobio dozvolu za rad 24/24 sata dnevno i to je po meni jedini posao koji je odradio Radio Ključ. Zauzvrat smo tražili od Općine i Radio Ključa da nam svakodnevno šalju informacije iz grada kako bi ih mogli uvrstiti na našu informativnu stranicu. Nažalost, taj dogovor nikad nije ispoštovan pa je tako i prestala poslovna suradnja izmedju Ključ Info Team i Radio Ključa koji danas sam snosi troškove emitiranja na internetu.
      Raditi na ovakoj internet stranici nije nimalo lako, jer zahtjeva svakodnevno sate i sate rada na njenom održavanju. Obzirom da smo ostali od Općine i Radio Ključa uskraćeni za informacije o našem gradu, a koje su od velike važnosti za opstanak web prezentacije, naišli smo na pomoć gospodina Fahrudina Bendera. Profesionalni novinar, trenutno nezaposlen, koji je nesebičnim radom i višegodišnjom suradnjom pokazao svoju profesionalnost i ljubav prema svom gradu jer sve sto je do sada radio, radio je bez ikakve financijske naknade.
      Vašu i našu www.kljuc.ba stranicu do danas je posjetilo preko 500 000 korisnika sa svih kontinenata, sa oko 1000 posjeta dnevno i taj se broj iz dana u dan povećava. Bilo bi zaista šteta da se tako nešto ugasi, ili da oni koji dolaze na naše stranice budu uskraćeni za informacije.
      Uz svu našu volju i volju gospodina Fahrudina Bendera da posjetiocima obezbjedimo sto veći broj svježih informacija iz našeg grada, nažalost, naišli smo na odredjene financijske prepreke. Da bi naš rad bio što profesionalniji gospodinu Fahrudinu Benderu, Ključ Info Team će donirati našim sredstivma kupljenu opremu za rad (računar, štampač, video kameru (digitalni fotoparat s kojim rednovno šalje fotografije i informacije donirali smo mu prošle godine), no nažalost njegov rad profesionalnog novinara zahtjeva i mnoge druge troškove poput potrebnog materijala, korištenja interneta da bi nam proslijedio informacije i naravno sredstva s kojima bi mogao plaćati troškove transporta. Vjerovatno se niko od vas nije upitao kako je i čime gospodin Bender otišao do masovne grobnice na Laništu i slao fotografije i informacije u svijet ? Iskreno mi je žao što do danas nismo naišli na razumjevanje bilo kakvih sponzora i ili na pomoć iz Općine, ali se isto tako nadam da će neko uvidjeti važnost ove stranice za sve ključane ma gdje kod oni bili i da će nam pomoći.
      Moja zadnja posjeta mom gradu ostala je u sjećanju na neke drage ljude koji kažu da su uz znatan porast informacija na www.kljuc.ba primjetili da se i broj posjeta gradu Ključu povećao od strane ključana iz dijaspore. Nisam im mogao odgovoriti na ovo pitanje, možda zato sto ne želimo sebi laskati, no jedno je sigurno :

MI SVAKODNEVNO NAŠIM GRADJANIMA BUDIMO NOSTALGIJU ZA RODNIM GRADOM MA GDJE GOD BILI.

Mi smo ujedno i najbolja i jedina stranica koja ima internet radio u Unsko-sanskom kantonu.

Eldar Šehić
TREBA LI NAM WEB PREZENTACIJA O NAŠEM GRADU? Zamoljavamo posjetioce da nam se jave sa svojim komentarima na ovu temu. Komentare možete poslati na naš e-mail
 

Copyright by Filips Web Design & Ključ Info Team - 2004.                All rights reserved.    Powered by freebih.com network